Ystads historia

Ystads läge vid en skyddad havsvik och den stora mängden sill som gick till vid 1100-talets slut, innebar att kustsamhällen med hamnar uppstod längs den skånska sydkusten.


Ystads läge vid en skyddad havsvik och den stora mängden sill som gick till vid 1100-talets slut, innebar att kustsamhällen med hamnar uppstod längs den skånska sydkusten. I början av 1200-talet påbörjades byggandet av Mariakyrkan, och år 1244 återfinns namnet Ystad dokumenterat i de s.k. Lundaannalerna. Ett franciskanerkloster – Gråbrödrar – grundades 1258 (alt. 1267) och staden började så sakta växa fram. Själva bygden däremot är bebodd sen urminnes tider.Ystad tillhörde liksom andra skånska städer före freden i Roskilde 1658 Danmark. Under det nordiska sjuårskriget 1563-70 bidrog Ystad med bl.a. öl, pengar, och manskap till den danska krigsmakten. 1569 gjorde hertig Karl av Sverige räder i de östskånska städerna och satte Ystads rådhus i brand varvid hela stadsarkivet brändes ner.Hamnen som är mycket viktig för Ystad färdigställdes vid mitten av 1860-talet. Detta bidrog till en period av uppsving och blomstring. Från Göteborg kom engelska varor till Ystad som skeppades ut till nordtyska och ryska hamnar. Varor från England var satta i blockad av Napoleon I 1806 men Sverige anslöt sig först senare till detta s.k. kontinentalsystem.


Nya tider kom och järnvägen får stor betydelse för den industriella utvecklingen. Ett förslag till ny järnväg 1896 var att förlägga en av tre huvudlinjer från Stockholm till Ystad, men banan drogs istället till Malmö. Året senare 1897 flyttades tysklandstrafiken till Trelleborg och Ystads roll som Sveriges stora utrikeshamn försvann nu definitivt.


Kronologisk historia1175 Ystad får stadsrättigheter.

1200 Sankta Maria kyrka börjar byggas

1244 För första gången omnämns Ystad i ett skriftligt dokument

1267 Gråbrödraklostret grundas

1410 Ett spetälskehus öppnas i Ystad

1527 Protestantiska förkunnare anländer till Ystad

1559 Svenska trupper bränner ner stadshuset och stadsarkivet

1658 Skåne och därmed Ystad blir svenskt

1680 Ystad får en svensk borgmästare

1692 Postjakten Hjorten trafikerar linjen Ystad – Stralsund i Tyskland

1712 Pesten slår till mot Ystad; 500 dör.

1803 Nya hamnen invigs.

1830 Stockholm får diligensförbindelse med Ystad

1873 Lokaltidningen Ystad Allehanda grundas

1874 ”Grevebanan”, järnvägen Malmö-Ystad öppnas

1914 Ystad får elektrisk gatubelysning

1990 Ystads station öppnas för trafik med pågatåg