• Evenemang idag
8-9
Apr 2017
Kåseberga hamn Ystad

Ejderns Dag

Ejderns dag i Kåseberga 8-9 april

Möt våren i Kåseberga hamn! Naturskyddsföreningen i Ystad genomför två heldagars fågelskådningsevenemang. Du kanske är nyfiken men saknar närmare kunskap om fåglar? Eller så är du redan en hängiven fågelskådare? Alla är välkomna och alla kan få ut något av att besöka Kåseberga hamn 08.00-16.00 den 8e och 9e april.


Vi bygger upp en fågelstudio på uteserveringen – vid Kåseberga Rökeri (Ahls). Vi testar fågelskådning på nytt sätt! Här kommer du att kunna följa fågelsträcket live via TV-skärmar. Fåglarna som dyker upp kommer att kommenteras av fågelskådare under ledning av den mycket kunniga och erfarna fågelprofilen Anders Wirdheim. Varje timme hålls 15 minuters föredrag om ornitologi och naturen i sydöstra Skåne.

En av föreläsarna är boxaren och nyblivna fågelskådaren Armand Krajnc, aktuell som deltagare i SVTs satsning Det stora fågeläventyret.

Ejderns dag sker i samarbete med: Sparbanken Syd, Elgiganten i Ystad, Turistbyrån i Ystad, Kåseberga fisk, Region Skånes miljöfond, Mattssons foto i Lund, Naturskyddsföreningen, DO-FI – Interaktionsdesign, Studiefrämjandet i Ystad och Byalaget i Kåseberga.

Hundratusentals sjöfåglar passerar Kåseberga i april

Kåseberga hamn är en av de bästa platserna i Sverige för den som vill följa sjöfågelsträcket på våren – vissa dagar passerar 50 000 individer. Ejdern är särskilt talrik i början på april men det finns många fler arter. När vi spanar ut över havet och upp i luften finns det chans att få se upp emot ett femtiotal arter av änder, lommar, doppingar, svanar, gäss, tranor, tärnor, måsar, trutar, alkor, snäppor, spovar och kanske labbar. Fåglarna har lämnat sina övervintringsområden i främst södra och västra Västpalearktis och är nu på väg till sina häckningsplatser i Skandinavien, Östersjöregionen och Sibirien. Kåseberga hamn ligger strategiskt till för att få koll på just detta fågelsträck.

Fågelskådning på nytt sätt
Ejderns dag blir två dagar av fågelskådning men inte bara på det vanliga sättet med hand- och tubkikare. Vi kommer att bygga upp en fågelstudio på uteserveringen som tillhör Kåseberga fisk. Ett foto- och filmteam spanar efter fåglar och resultatet visas på flera stora TV-skärmar – live. Kunniga fågelskådare kommer att kommentera de fåglar som dyker upp på skärmarna. Hur vet man att det är en småskrake? Vad skiljer den från storskrake? Vart häckar småskraken? Har den blivit vanligare på senare år, eller är det tvärtom? Du kommer att kunna ställa frågor. Studion är i gång non-stop mellan kl 08.00-16.00. Ingen entréavgift.
Varje timme hålls ett kortare föredrag om ornitologi och naturvård. Fokus sker på betydelsen av att ha våtmarker och ekologiskt livskraftiga vattendrag i landskapet.

Anders Wirdheim, en av landet mer kända ornitologer, kommer att vara sammanhållande konferencier, sekunderad av Sven Svensson (ornitolog, fotograf och konstnär med stor erfarenhet av fågelskådning i Kåseberga) och Sindre Magnusson (ordförande i Naturskyddsföreningen Ystad och projektledare för Ejderns dag). På TV-skärmarna kommer du att kunna se rörlig bild såväl som foton. Det är samma fågelindivider som passerar medan du deltar i evenemanget. Du kan se en del för blotta ögat och ännu fler med din eventuella kikare. Det kommer även att finnas möjlighet att testa hur det är att fågelskåda via videoglasögon (glasögon med en display på insidan – kopplat till kamera). Evenemanget bygger på att besökare kommer och går när de vill. Antalet sittplatser varifrån man kan se skärmarna bra är 75-100. Det finns värmekällor och ett högtalarsystem. Dyker det upp någon särskilt intressant fågel så kommer det att ropas ut.

Varför genomförs Ejderns dag?

Vi i Naturskyddsföreningen Ystad brukar åka ut och titta på sjöfågelsträcket – och vi gillar det. Det är vackert och intressant. Färger, former, beteenden, skillnader i fjäderdräkt mellan hona, hane, mellan ung och gammal, mellan vinter- och sommardräkt. Det finns mycket att glo på men vi tycker att ännu fler borde få upp ögonen för de fantastiska fåglarna – dinosauriernas stolta arvtagare. Med hjälp av fågelstudion hoppas vi att fler ska bli intresserade av fågelskådning i allmänhet och fågelsträcket i Kåseberga i synnerhet. Men vi vill mer än så. Många fågelarter håller på att försvinna och det beror främst på att jord- och skogsbruket bedrivs på ett sätt som slår ut fåglarnas naturliga miljöer. Vi vill därför berätta om hur läget är för de fågelarter som kan ses i Kåseberga med omnejd. Utarmningen av landskapet drabbar tyvärr även Österlen och det kommer vi att uppmärksamma genom att lyfta fram betydelsen av våtmarker och livskraftiga vattendrag. Naturskyddsföreningen kommer att presentera sin verksamhet. Vill du bli medlem så ordnar vi det! Du som vill bli aktiv – kommer att få reda på hur. Nedan finns ett detaljerat program med hålltider.
Evenemang genomförs även vid regn eller styv kuling. Uteplatsen är en bra plats att ta skydd på vid ruskigt väder. Fåglar finns det alltid.

Kontakt
Sindre Magnusson, 070-2144367, zindres@live.se


Program för lördagen den 8 april

08.00-08.45 Fågelskådning på nytt sätt!
Vi följer vilka fåglar som sträcker förbi och rastar i Kåseberga. Film- och foto team är ute i fält och sänder live. Det som händer visas på stora TV-skärmar på uteserveringen vid Kåseberga Fisk (Ahls). De fåglar du ser för blotta ögat eller genom din kikare – kommer du också att kunna se på TV-skärmar. Skillnaden blir att du ser det bättre. Erfarna fågelskådare berättar vilka fågelarter vi ser, hur man känner igen dem, hur vanliga eller ovanliga de är, vart de häckar och övervintrar osv. Publiken kommer att kunna ställa frågor. Det kommer också att finnas möjlighet att testa media-glasögon.
Anders Wirdheim (Sveriges Ornitologiska Förening) är konferencier, med support från Sven Svensson (fotograf, konstnär, ornitolog) och Sindre Magnusson (ordförande i Naturskyddsföreningen Ystad).

08.45-09.00 Fågelforskare berättar!
Martin Green från Lunds universitet är forskare med specialisering på populationsutveckling för olika fågelarter. Han kommer att berätta om de fågelarter som passerar Kåseberga på våren. Vilka minskar, vilka ökar och varför!
Martin Green, fågelforskare från Lunds universitet

09.00-09.45 Fågelskådning på nytt sätt!
Se text: kl. 0800-08.45

09.45-10.00 Fågelforskare berättar!
Martin Green från Lunds universitet är forskare med specialisering på populationsutveckling för olika fågelarter. Han kommer att berätta om de fågelarter som passerar Kåseberga på våren. Vilka minskar, vilka ökar och varför!
Martin Green, fågelforskare från Lunds universitet

10.00-10.45 Fågelskådning på nytt sätt!
Se text: kl. 0800-08.45

10.45-11.00 Fågelforskare berättar!
Martin Green från Lunds universitet är forskare med specialisering på populationsutveckling för olika fågelarter. Han kommer att berätta om de fågelarter som passerar Kåseberga på våren. Vilka minskar, vilka ökar och varför!
Martin Green, fågelforskare från Lunds universitet

11.00-11.45 Fågelskådning på nytt sätt!
Se text: kl. 0800-08.45

11.45-12.00 Fågelforskare berättar!
Martin Green från Lunds universitet är forskare med specialisering på populationsutveckling för olika fågelarter. Han kommer att berätta om de fågelarter som passerar Kåseberga på våren. Vilka minskar, vilka ökar och varför!
Martin Green, fågelforskare från Lunds universitet

12.00-12.45 Fågelskådning på nytt sätt!
Se text: kl. 0800-08.45

12.45-13.00 Vattnets betydelse för livet i Landskapet
Simon Lundin jobbar aktivt för att bevara och återskapa våtmarker och vattendrag i sydöstra hörnet av Skåne. Simon har stor lokalkännedom i närlandskapet och han kommer att berätta om varför vattnet är så avgörande för den biologiska mångfalden – fåglar, grodor och vandrande fisk.
Simon Lundin, Naturskyddsföreningen Ystad

13.00-13.45 Fågelskådning på nytt sätt!
Se text: kl. 0800-08.45

13.45-14.00 Vattnets betydelse för livet i Landskapet
Simon Lundin jobbar aktivt för att bevara och återskapa våtmarker och vattendrag i sydöstra hörnet av Skåne. Simon har stor lokalkännedom i närlandskapet och han kommer att berätta om varför vattnet är så avgörande för den biologiska mångfalden – fåglar, grodor och vandrande fisk.
Simon Lundin, Naturskyddsföreningen Ystad

14.00-14.45 Fågelskådning på nytt sätt!
Se text: kl. 0800-08.45

14.45-15.00 Vattnets betydelse för livet i Landskapet
Simon Lundin jobbar aktivt för att bevara och återskapa våtmarker och vattendrag i sydöstra hörnet av Skåne. Simon har stor lokalkännedom i närlandskapet och han kommer att berätta om varför vattnet är så avgörande för den biologiska mångfalden – fåglar, grodor och vandrande fisk.
Simon Lundin, Naturskyddsföreningen Ystad

15.00-16.00 Fågelskådning på nytt sätt!
Se text: kl. 0800-08.45Program för söndagen den 9e april

08.00-08.45 Fågelskådning på nytt sätt!
Vi följer vilka fåglar som sträcker förbi och rastar i Kåseberga. Film- och fototeam är ute i fält och sänder live. Det som händer visas på stora TV-skärmar på uteserveringen vid Kåseberga Fisk (Ahls). De fåglar du ser för blotta ögat eller genom din kikare – kommer du också att kunna se på TV-skärmar. Skillnaden blir att du ser det bättre. Erfarna fågelskådare berättar vilka fågelarter vi ser, hur man känner igen dem, hur vanliga eller ovanliga de är, vart de häckar och övervintrar osv. Publiken kommer att kunna ställa frågor. Det kommer också att finnas möjlighet att testa media-glasögon.
Anders Wirdheim (Sveriges Ornitologiska Förening) är konferencier, med support från Sven Svensson (fotograf, konstnär, ornitolog) och Sindre Magnusson (ordförande i Naturskyddsföreningen Ystad).

08.45-09.00 Fågelsträcket i Kåseberga – vilka blir vanligare och vilka blir alltmer sällsynta?

Av alla de fågelarter som sträcker förbi Kåseberga varje vår – vilka blir vanligare och vilka blir alltmer sällsynta i just Kåseberga? Det finns enorma mängder information om vilka arter och antal fåglar som passerar Kåseberga. Tyvärr finns det ingen systematisk sammanställning eller forskning gjord. Sindre har gjort sökningar i Artportalen, läst ett urval av artiklar samt intervjuat Kåsebergas absolut mest flitiga fågelskådare Sven Splittorff.
Sindre Magnusson, ordförande i Naturskyddsföreningen Ystad

09.00-09.45 Fågelskådning på nytt sätt!
Se text: kl. 0800-08.45

09.45-10.00 Vad gör Ystads kommun för naturen och vattnet i landskapet?

Hur jobbar Ystads kommun för att värna naturen och vattnet i landskapet? Ystads kommunekolog Andrea Nowag berättar om aktuella satsningar. En sådan satsning är ett större samarbete mellan kommuner och föreningar i sydöstra Skåne som syftar till att återskapa våtmarker och livskraftiga vattendrag.
Andrea Nowag, kommunekolog, Ystads kommun

10.00-10.45 Fågelskådning på nytt sätt!
Se text: kl. 0800-08.45

10.45-11.00 Armand Krajnc - Det stora fågeläventyret
Armand Krajnc är en svensk proffsboxare, numera bosatt i Ystad. Han var WBO-världsmästare i mellanvikt under åren 1999 och 2002. Armand har deltagit i SVTs satsning på fågelskådning: Det stora fågeläventyret. I programmet blir fågelskådning underhållning för en bred publik. Armand Krajc kommer att berätta om hur det var att delta i SVT-produktionen. Han kommer också att berätta om sin relation till fåglar och fågelskådning.

11.00-11.45 Fågelskådning på nytt sätt!
Se text: kl. 0800-08.45

11.45-12.00 Armand Krajnc - Det stora fågeläventyret
Armand Krajnc är en svensk proffsboxare, numera bosatt i Ystad. Han var WBO-världsmästare i mellanvikt under åren 1999 och 2002. Armand har deltagit i SVTs satsning på fågelskådning: Det stora fågeläventyret. I programmet blir fågelskådning underhållning för en bred publik. Armand Krajc kommer att berätta om hur det var att delta i SVT-produktionen. Han kommer också att berätta om sin relation till fåglar och fågelskådning.

12.00-12.45 Fågelskådning på nytt sätt!
Se text: kl. 0800-08.45

12.45-13.00 Vattnets betydelse för livet i Landskapet
Simon Lundin jobbar aktivt för att bevara och återskapa våtmarker och vattendrag i sydöstra hörnet av Skåne. Simon har stor lokalkännedom om närlandskapet och han kommer att berätta om varför vattnet är så avgörande för den biologiska mångfalden – fåglar, grodor och vandrande fisk. Vad gör Ystads kommun för naturen och vattnet i landskapet?
Simon Lundin, Naturskyddsföreningen Ystad

13.00-13.45 Fågelskådning på nytt sätt!
Se text: kl. 0800-08.45

13.45-14.00 Hur jobbar Ystads kommun för att värna naturen och vattnet i landskapet?
Ystads kommunekolog Andrea Nowag berättar om aktuella satsningar. En sådan satsning är ett större samarbete mellan kommuner och föreningar i sydöstra Skåne som syftar till att återskapa våtmarker och livskraftiga vattendrag.
Andrea Nowag, kommunekolog, Ystads kommun

14.00-14.45 Fågelskådning på nytt sätt!
Se text: kl. 0800-08.45

14.45-15.00 Vattnets betydelse för livet i Landskapet
Simon Lundin jobbar aktivt för att bevara och återskapa våtmarker och vattendrag i sydöstra hörnet av Skåne. Simon har stor lokalkännedom i närlandskapet och han kommer att berätta om varför vattnet är så avgörande för den biologiska mångfalden – fåglar, grodor och vandrande fisk.
Simon Lundin, Naturskyddsföreningen Ystad

15.00-16.00 Fågelskådning på nytt sätt!
Se text: kl. 0800-08.45

I siffror

34 st

ska gå på detta evenemang (källa: Facebook)

188 st

har besökt evenemanget på Ystad.com

POPULÄRT I Ystad JUST NU:

Hett evenemang
Hett evenemang
Hett evenemang
Hett evenemang
Hett evenemang

HITTA EVENEMANG & BILJETTER

På Ystad.com kan du söka evenemang, biljetter och tillställningar från stora och små arrangörer i Ystad. Skriv in ett namn, välj datum eller bara tryck på sök.

Namn (Valfritt)

Från

Till

Välj leverantör

Nöje.se   Tickster   Showtic   Biljettforum   Ticketmaster   Facebook

Sortera efter

 

December